Máte otázku? 0917 459 012 0918 697 157

Bleskozvody

Revízie

Používame cookies, aby sme vám uľahčili prehliadanie našej webovej stránky a na analýzu návštevnosti webových stránok. Podrobné informácie nájdete v sekcii - Nastavenie súkromia.Nastavenie súkromia

Bleskozvody

Revíziu bleskozvodu je nutné vykonávať v intervaloch stanovených v Prílohe č. 8 k vyhláške č. 508/2009 Z. z. alebo bezodkladne pri podozrení zásahu bleskom.

Pri odbornej prehliadke a odbornej skúške postupujeme podľa STN EN 62305-1-5, STN 34 1398:2014 - Ochrana pred bleskom. Aktívne bleskozvody.

Účelom a cieľom odbornej prehliadky a odbornej skúšky je preukázať, že bleskozvodné zariadenie a jej súčasti na ochranu budovy pred účinkami atmosférickej elektriny zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám príslušných noriem.

Revízia bleskozvodov je nevyhnutným opatrením pre zabezpečenie bezpečnosti budov a ich obyvateľov. Firma MARTINUSÍK, s.r.o. sa špecializuje na poskytovanie komplexných revízií bleskozvodov, zabezpečujúcich optimálnu ochranu pred bleskovými výbojmi.

Revízia začína dôkladným preskúmaním existujúceho systému bleskozvodov, vrátane jeho fyzickej integrity a elektrických vlastností. Kvalifikovaní odborníci od firmy MARTINUSÍK, s.r.o. vykonávajú merania a testy, aby overili efektívnosť bleskozvodov a zistili prípadné nedostatky.

Po analýze vypracujú detailnú správu s odporúčaniami na vylepšenie alebo opravu systému.

Dôsledná revízia bleskozvodov zabezpečuje spoľahlivú prevenciu pred požiarmi, poškodením elektroniky a inými následkami bleskových výbojov. Klienti firmy MARTINUSÍK, s.r.o. môžu byť istí, že ich bleskozvodový systém je v optimálnom stave a poskytuje najvyššiu možnú ochranu.