Máte otázku? 0917 459 012 0918 697 157

Elektrické ručné náradie a spotrebiče

Revízie

Používame cookies, aby sme vám uľahčili prehliadanie našej webovej stránky a na analýzu návštevnosti webových stránok. Podrobné informácie nájdete v sekcii - Nastavenie súkromia.Nastavenie súkromia

Elektrické ručné náradie a spotrebiče

Taktiež zabezpečujeme revízie elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov.

Revízia elektrických spotrebičov sa vykonáva v zmysle MPSVaR SR č. Vyhl. 398/2013 §13a Z.z. a na základe normy STN 33 1610:2002 - Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania

Revízia elektrického ručného náradia sa vykonáva v zmysle MPSVaR SR č. Vyhl. 398/2013 § 13b Z.z. a na základe normy STN 33 1600:1996 - Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania

Revízia elektrického ručného náradia/spotrebiča je súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav elektrického ručného náradia/spotrebiča z hľadiska bezpečnosti.

Revízie na elektrických spotrebičoch a elektrickom ručnom náradí sa vykonávajú v stanovených časových lehotách

Revízia elektrického ručného náradia a spotrebičov je kritickým krokom pre udržiavanie ich spoľahlivosti a bezpečnosti. Pri tomto procese sa zameriavame na diagnostiku, opravy a prevenciu potenciálnych problémov.

Revízia elektrického ručného náradia a spotrebičov je nevyhnutným opatrením na udržanie ich optimálneho výkonu a bezpečnosti. Pri revízii sa sledujú stav batérií, kontroluje sa prítomnosť a bezpečnosť elektrických káblov, a skúma sa funkčnosť jednotlivých komponentov. Pravidelná údržba zabraňuje možným poruchám, predlžuje životnosť spotrebičov a minimalizuje riziko nehôd. Revízia je dôležitým krokom k zabezpečeniu efektívneho a bezproblémového používania elektrického náradia a spotrebičov.

Prvým krokom revízie je vizuálna kontrola. Skúmame vonkajšie časti, ako sú káble, spínače a pripojenia. Ak zistíme nejaké poškodenie, okamžite sa venujeme oprave alebo výmene súčiastky. Ďalej sa zaoberáme výkonom spotrebiča. Meriame napätie a prúd, aby sme zistili, či sú v rámci špecifikácií výrobcu.

Zároveň zisťujeme, či sú všetky spoje riadne upevnené a či nie sú žiadne voľné súčiastky.

Dôležitou súčasťou revízie je aj overenie bezpečnostných funkcií. Vo firme MARTINUSÍK, s.r.o. testujeme ochranné prvky, ako sú poistky a termoistiace členy, aby sme zabezpečili, že spotrebič je chránený pred preťažením a prehriatím.

Po dokončení revízie vystavíme v MARTINUSÍK, s.r.o. pre spotrebič certifikát, ktorý potvrdzuje, že prešiel dôkladnou kontrolou a je schopný bezpečného a spoľahlivého používania. Takáto preventívna údržba zabezpečuje, že elektrické ručné náradie a spotrebiče budú slúžiť dlhú dobu a minimalizuje riziko nehôd spojených s ich používaním.